Pracownicy KSI

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz
kierownik Katedry Systemów Informacyjnych
pokój
F-108
email
tel.
58-5586-397
dr hab. Dariusz Barbucha
prof. UMG
zastępca kierownika Katedry Systemów Informacyjnych
pokój
F-204
email
tel.
58-5586-287
www
http://www.am.gdynia.pl/barbucha
dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski
prof. UMG
pokój
F-204
email
tel.
58-5586-287
www
http://www.am.gdynia.pl/~irek/
dr hab. inż. Włodzimierz Filipowicz
prof. UMG
pokój
F-105
email
tel.
58-5586-500
dr hab. Ewa Ratajczak-Ropel
prof. UMG
pokój
F-106a
email
tel.
58-5586-554
dr Natalia Mańkowska
adiunkt
pokój
F-111
email
tel.
58-5586-396
dr inż. Aleksander Skakovski
asystent
pokój
F-102
email
tel.
58-5586-420
mgr Paweł Szyman
asystent
pokój
F-206
email
tel.
58-5586-461
mgr Paweł Wolski
asystent
pokój
F-206
email
tel.
58-5586-461

Pracownicy dydaktyczni

dr inż. Janusz Żółkiewicz
starszy wykładowca
pokój
F-111
email
tel.
58-5586-396
mgr Lidia Rosicka
starszy wykładowca
pokój
F-105
email
tel.
58-5586-500

Pracownicy administracyjni i inżynieryjno-techniczni

mgr Marta Stempniewicz
specjalista
pokój
F-107 (sekretariat)
email
tel.
58-5586-397
mgr Ireneusz Meyer
specjalista
pokój
F-14
email
tel.
58-5586-520
mgr inż. Henryk Szreder
starszy specjalista
pokój
F-07
email
tel.
58-5586-523
mgr Izabela Wierzbowska
specjalista
pokój
F-106a
email
tel.
58-5586-554