BADANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW

001/BMN/WPiT/2017

mgr Natalia Mańkowska - Identyfikacja i ocena wpływu usług e-administracji na konkurencyjność międzynarodową w wymiarze instytucjonalnym w państwach UE

 

002/BMN/WPiT/2017

mgr Paweł Szyman - Analiza zasobów internetowych w oparciu o metody eksploracji danych

 

001/BMN/WPiT/2015

mgr Natalia Mańkowska - Metody i narzędzia pomiaru wpływu rozwoju e-administracji na konkurencyjność państwa

 

001/BMN/WPiT/2014

mgr Natalia Mańkowska - Rola e-administracji w kształtowaniu warunków dla konkurencyjności międzynarodowej w wymiarze instytucjonalnym Polski

 

001/BMN/WPiT/2013

mgr Natalia Mańkowska - Identyfikacja e-usług publicznych jako obszaru oddziaływania organizacji publicznych na produktywność gospodarki

 

001/BMN/WPiT/2012

mgr Natalia Mańkowska - Identyfikacja obszaru bezpośredniego oddziaływania instytucji publicznych na przedsiębiorstwa a konkurencyjność instytucjonalna – wybrane aspekty